İmar değişikliği halka sorulsun

İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve Eren Erdem, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda değişiklik yapılmak üzere kanun teklifi verdi.

İmar değişikliği halka sorulsun

Teklife göre tasdikli imar planlarında yeşil alan olarak kayıtlı olan alanlarda herhangi bir plan değişikliği, plan tadilatı, kullanım konusu değişikliği veya satış yapılacaksa, bununla ilgili karar belediye meclisinde oy birliğiyle alınmalı. Karar oy birliğiyle alınmıyorsa plan değişikliğini talep eden kurum ölçeğinde referandum yapılarak karar halka bırakılmalıdır. Karar oybirliğiyle alınsa dahi, bölgede yaşayan yurttaşlar plan değişikliğinin iptali veya yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurursa, bu durum referandum sürecini otomatik olarak başlatmalı. 

Bu haber tarihinde eklenmiştir.