Danıştay ve KİK kararına rağmen; Beş Kardeşler Çöp İhalesi'nden neden çekildi?


Ali Tarakçı

Ali Tarakçı

12 Ekim 2015, 22:17

Eylül 2015 tarihinden itibaren tam 12 aydır Avcılar Belediyesi Çöp İhalesini yazıyoruz.
Yapılan ihalenin adrese teslim bir ihale olduğunu, ihale şartnamesine belediyenin görev ve sorumluluk alanında olmayan sahillerin temizlenme aracının konulmasının bile tek başına ihalenin usulsüz olduğunu gösteren bir belge olduğunu yazdık. 
Belediyenin hangi işleri ihale yapabileceği yasalarla belirleniyor. Görev ve sorumluluğu olmayan yelerde, hizmet yaptığında bunun bir suç olduğu yasalarda açık açık belirtiliyor. 
****
Ve ihaleyi 12 aydır tüm detayları ile yazarken belgesiz ve bilgisiz hiçbir şey yazmadık. Sadece çöp ihalesini değil belediye ile ilgili yaptığımız tüm haber ve yorumların belge ve bilgiye dayalı olduğunu   ifade ettik. 
30 aylığına günlük 441 ton çöp toplama işinin 116 milyon liraya verilmesinin, hem de 85 milyon veren bir firma varken milletten toplanan vergilerin çarçur edilmesi olduğunu ısrarla yazdık.
Belediye Başkanı Dr. Haney Handan Toprak Benli başından itibaren ortaya koyduğumuz tüm belgelerin yanlış olduğunu ve gündeme getirdiğimiz konuların toptan yalan olduğunu iddia etti.
Öyle ki Başkan Dr. Haney Hanım, ilk zamanlar ihaleyi alan Tomurcuk firması ile Beş Kardeşler'in verdiği tekliflerin aynı yerleri kapsamadığını iddia edecek kadar absürdleşti.
Haberlere ve yorumlara başladığımız günden itibaren çöp ihalesinin yargıdan geri döneceğini ısrarla yazdık.
****
Hakkımızda açılan tüm davalarda Dr. Haney'in avukatları KİK'in ihaleyi onayladığını ve yazdığımız herşeyin yalan olduğunu iddia ettiler. Ve bu davalar devam ediyor. Biz bu davaları birer nişan ve onur diye kabul ediyoruz. 
Daha birkaç hafta öncesine kadar Dr. Haney'in avukatları Danıştay ve KİK kararlarını bile görmemezlikten gelirken, mahkemeye verdikleri ek savunmalarda 2015'in 1. ayında ki KİK kararını belge olarak mahkemeye sunuyorlardı. 
****
Dr. Haney'in avukatları Gerçek Gazetesi'nin Gerçek Yayıncılık AŞ'ye ait olmadığını bile bilmediklerini, internetten aldıkları bilgileri mahkemeye delil olarak sunduklarını yazılı ve sözlü olarak defalarla anlatmamıza rağmen ancak pazartesi günkü mahkemede anlayabildiler.
Duruşma tutanağında geçen ifade biçimi ile şöyle savundular bu durumu: Biz davayı açarken gazetenin künyesinde Gerçek Yayıncılık'ı gördüğümüzden AŞ olarak açmış olabiliriz. 
Daha mevkutenin sahibi  ile internet sitelerinin sahiplerinin farklı olabileceğinin farkında olmayanlara söyleyecek tek sözümüz: Lütfen dersinize daha iyi çalışın...
15.09.2015 tarihinde Avcılar Belediye Başkanı Haney Handan Toprak Benli'nin Av. Erdem Yavaş tarafından, 23.07.2015 tarihinde Cengiz Alçayır ve benim yazdığım köşe yazıları ile ilgili tarafımıza cevap ve düzeltme metni olarak yayınlanması için ihtarname gönderildi.
Köşemizde yer verdiğimiz bilgilerin; gerçekleri yansıtmadığını, kamuoyunun yanlış ve yanıltıcı bilgilerle yönlendirdiğini, gerçek dışı haberler yer aldığını iddia etmişler, noterden gönderdikleri metinde. 
Köşelerimizde yazdığımız yazılarda, 10 ay sonra usulsüzlüğe nokta koyulduğunu, Avcılar halkının vergileriyle toplanan paraların birilerine peşkeş çekildiği iddialarını gündeme getirmişiz. Cevap düzeltme metninde; "Avcılar Belediyesi'nin çöp ihalesinde halkın paralarının çarçur edildiğini, garibanın boğazından kesilen gelirin, babalarının midesine hortumlanıyor, bu çöp ihalesi baştan sona düzmece ve adrese teslim ballı ihale, bu ihalede yetimin hakkı var" diyerek yazdıklarımıza yer verilmiş.
****
Başkan Haney Handan Toprak Benli'nin Av.Erdem Yavaş cevap düzeltme metninde haber yaptığımız Danıştay ve KİK Kararı ile ilgilide şunları yazmışlar: "..... Kamu İhale Kurulu'nun 09.01.2015 tarihli ve 2015/UH.I-73 sayılı kararının Beş Kardeşler İnş. Turz. Gıda Otom. İş. Mak. Pet. Ürn. Tem. Ve San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına kısmının iptaline, 2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda 4734 sayılı Kanunun 54. maddesinin 10. fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.
Kamu İhale Kurulu kararı gereği çöp işinin Beş Kardeşler isimli firma tarafından yapılacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır."
****
Danıştay'ın ve KİK'in kararlarının ihalenin iptal edilmediği, Beş Kardeşler firmasına ihalenin verilmesi anlamına gelmediğini iddia eden Başkan Dr. Haney'in kendisi ve ekibi sonunda çark ediyorlardı.
Cuma günü Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada, Dr. Haney'in avukatları mahkemeye şöyle bir savunma verdiler: 
Bize göre davamızla ve savunmayla bir ilgisi bulunmamakla birlikte, davalının ısrarla davamıza konu ettiği kısaca; "temizlik ihalesi"yle ilgili olarak KİK (Kamu İhale Kurumu) Danıştay'ın bozma ilamına uyarak, ihalede hukuksal süreci başlatan muteriz firmanın da "teklifinin değerlendirmesi" yönünde nihai kararını oluşturmuştur.

Danıştay ve KİK kararları tarihi bir belgedir
Zurnanın zırt dediği yer tam da burasıydı. KİK, Danıştay'ın bozma kararına uymuş, Avcılar Belediyesi de bu karara yönelik Beş Kardeşler firmasına 30 günlük yasal süre içerisinde işin yapımı ile ilgili şartlarını yerine getirmesini istemişti. Çöp işinin Beş Kardeşler firması tarafından yapılacağına dair hüküm bulunmuyormuş! KİK'in düzeltme işleminin ne anlama geldiğini anlamayacak kadar aptal zannediyorlar bizi ve kamuoyunu... 
****
Ve 12 aydır yazdığımız çöp ihalesinin yanlış yapıldığı, Tomurcuk firmasının kayırıldığı, Beş Kardeşler firmasının haksız olarak teklifinin değerlendirilmediğini, Cuma günkü mahkemede Dr. Haney'in avukatları verdikleri ek savunma ile belgeliyorlardı. Bizde 12 aydır aynı iddiayı yineliyorduk. Çöp ihalesine 85 milyon teklif veren Beş Kardeşler’in ihaleden elenmesinin haksız olduğunun yanlış olduğunu, haksız yere elendiğini Danıştay ve KİK ortaya koyuyor... Başkan Haney Handan Toprak Benli'nin avukatı ise verdiği dilekçe ile itiraf ediyordu. 
****
Kamuoyundan söylenti ile duyduğumuz bir başka durumu ile ek savunmaları ile belgelendiriyorlardı. Ek savunmada şöyle deniliyordu: Avcılar Belediyesi'nin İhale Komisyonu toplanıyor, Danıştay ve KİK'in kararları doğrultusunda düzeltici işlem tesis etmek adına, (buraya dikkatinizi çekiyorum) iki firmaya da tekliflerinin geçerliliğine ve geçici teminatlarının yatırılmasına dair tebligat yapmış ve toplanarak kararını vermiştir. 
****
KİK'in ihaleyi düzeltme istemine yönelik 30 günlük yasal sürenin dolmasına birkaç gün kala, Avcılar Belediyesi İhale Komisyonu, Beş Kardeşler firmasına çağrı çıkartıyordu. Ve Beş Kardeşler firması ise Avcılar Belediyesi İhale Komisyonu'na bir dilekçe vererek, ihaleyi yapamayacaklarını, sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye kesin teminat mektubu sunamayacaklarını belirterek; "... Döviz kurlarında ciddi artış olduğunu, şirket maliyetlerinin öngörmedikleri derecede arttığını, söz konusu ihaleye ait sözleşmenin  imzalanması durumunda her ciddi miktarda şirketlerinin bu maliyetleri karşılamayarak ciddi zarara uğrayacaklarını ve bununla birlikte sözleşmenin imzalanması aşamasında idareye sunacakları kesin teminat mektubunun bankalardan alınamama ihtimalinin ortaya çıkacağını belirterek teklif geçerlilik süresinin uzatılması taahhütlerinden vazgeçiyoruz" diyerek çöp ihalesinden Danıştay ve KİK kararlarına rağmen çekiliyorlardı.
****
Evet bu aşama bizi ilgilendiren bir durum değil. Bir firma ticari kaygılar yeni anlaşmalar gereği bir ihaleden çekilebilir, ihaleye girmeyebilir bu durum o'nu ilgilendirir.
Bu gelişme, 12 aydır yazdıklarımızı haksız yapmaz... İhalenin yanlış yapıldığı, adrese teslim bir ihale olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz.Milletin 31 milyonunun bir firmaya peşkeş çekilmesini haklı yapmaz...

Neden çöp ihalesinden çekildiniz?
Ancak ihaleden çeşitli nedenler göstererek çekilen firma ile ilgili Dr. Haney Handan Toprak Benli'nin avukatının firmanın itibarını yerle bir eden iddiaları yenilir yutulur değildir.
1- Demek ki neymiş, ihale muteriz firmaya verilseymiş, Avcılar şu anda patlamaya hazır bir çöp yığını haline gelecekmiş, yüzlerce işçi maaşını alamayacakmış. 
2- Demek ki neymiş, ihaleye her katılanın teklifi gerçek ve samimi olacak diye birşey olmayabilirmiş!
3- Demek ki neymiş, iki firma arasındaki teklife ilişkin fiyat farkı gerçekçi değilmiş!
4- Demek ki neymiş, futbol sadece futbol değilmiş!
5- Demek ki neymiş, müvekkilem yalancı, iftiracı, pervasız, sorumsuz, hesapsız, fesatlı, çıkarcı, arpacı... değilmiş.
****
Beş Kardeşler'in Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Erdoğan'a soruyoruz: 
1- 12 aydır devam ettirdiğin bir davayı kazanmışken, ihaleyi alabilecekken ihaleyi yapamayacağını neden belirterek, hukuk mücadeleni sattın mı?
2- Başkan Dr. Haney'in avukatlarının iddia ettiği gibi, ihaleyi 12 ay önce alsaydın, idare sana verseydi Avcılar'da patlamaya hazır çöp yığınları mı oluşacaktı?
3- Yüzlerce işçi maaşlarını alamayamayacak mıydı?
4- 12 ay önce 30 aylık çöp ihalesi için verdiğiniz 85 milyonluk teklif gerçekçi ve samimi değil miydi?
5- Tomurcuk'un 116 milyonu daha gerçekçi senin verdiğin teklif yalan mıydı?
6- Çöp ihalesinden hangi nedenlerle vazgeçtiniz? Kamuoyunda hem Tomurcuk ile hem de Avcılar Belediyesi ile anlaşma yaptığınız iddia ediliyor. Bunlar doğru mu? 
Belediyeye Başkanı Dr. Toprak Benli'nin avukatının verdiği yanıtlar gerçeği anlatmıyorsa; çık kamuoyunun önüne gerçekleri anlat ya da çık kamuoyunun önüne özür dile...
İhaleyi neden iptal etmediniz?
Şimdi biz belediye yetkililerine soruyoruz. Başta İhale Komisyonu'nun başkanına, (şu anda ihale ilgili bir davada yargılanıyor... yakında ayrıntılarını okuyacaksınız) Belediye Başkanı Dr. Haney Handan Toprak Benli'ye, Temizlikten sorumlu Başkan Yardımcısı Burçin Baykal'a, Temizlik İşleri Müdüresine, Danıştay kararı ve KİK kararı oldukça açık olmasına rağmen kamuoyu adına soruyoruz:
1- Danıştay'ın bozma kararına, KİK'in Danıştay kararını uygulama kararını, düzeltici işlem tesis etmek adına ihaleyi Beş Kardeşler firmasına vermeniz gerekirken, düzeltici işlem isteyen KİK'in kararına rağmen neden Tomurcuk firmasını da davet ettiniz?
2- Beş Kardeşler öne sürdüğü gerekçelerle ihaleden çekilirken, ihaleyi neden yeniden yapmadınız?

Tomurcuk günde ne kadar çöp topluyor? 
Son olarak: İhaleyi 116 milyona verdiğiniz Tomurcuk firmasının günlük toplaması gereken çöp miktarının 441 ton olduğu şartname de yazıyor. 
Çöp işini yapan firmanın günlük 1000 ton çöp topladığı ve toplanılan çöpün içerisine toprak katarak tonajı arttırdığı iddia ediliyor. Bunu yapmasının gerekçesinin de ihale bedelinde en az yüzde 20 artışı olacağı bunun belediyeye yükünün de yaklaşık 20 milyon TL olduğu iddia ediliyor. 
Soruyoruz: Bu iddialar doğru mu? Günlük ne kadar çöp toplanıyor? Gerçekci olarak hesapladığınız çöp miktarının artması karşısında söylenilen iddialarla ilgili bir araştırma yaptınız mı? 
Bu köşe yazısı 12 Ekim 2015, 22:17 tarihinde ve saatinde eklenmiştir.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.