İş Güvenliği Sınavı konuları- Çıkmış sorular ve cevapları

Her dönem milyonlarca insanın başvurarak umutla beklediği İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 30 Kasım 2015, bugün başladı. Peki İş Güvenliği Uzmanlığı ne zaman yapılacak? 2015 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında hangi sorular çıkacak? İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giriş merkezleri neresi? İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgiler ve detaylar...

İş Güvenliği Sınavı konuları- Çıkmış sorular ve cevapları

Her dönem milyonlarca insanın başvurarak umutla beklediği İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 30 Kasım 2015, bugün başladı. Peki İş Güvenliği Uzmanlığı ne zaman yapılacak? 2015 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında hangi sorular çıkacak? İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giriş merkezleri neresi? İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgiler ve detaylar...

Her dönem milyonlarca insanın başvurarak umutla beklediği İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları 30 Kasım 2015, bugün başladı. Peki İş Güvenliği Uzmanlığı ne zaman yapılacak? 2015 İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavında hangi sorular çıkacak? İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giriş merkezleri neresi? İş Güvenliği Uzmanlığı ile ilgili tüm bilgiler ve detaylar...

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları başladı. Peki, İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konuları Çıkmış Sorular?

SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

İSG SINAVINDAN ÇIKACAK SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

Başvuru tarihleri: 27 Ekim 2015 – 5 Kasım 2015

Sınav tarihi: 5 Aralık 2015

2015-İSG Aralık Dönemi Sınavı 5 Aralık 2015 tarihinde şu şehirlerde olacaktır;

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illerinde yapılacaktır.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran aday sayısının 1000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir.

2015 İSG SINAVINA BAŞVURU NASIL YAPILIR

27.10.2015 - 05.11.2015 Ekim 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacak veya ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır. ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaklardır. Posta yoluyla başvuru alınmaz, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmez. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olacaktır.

SINAV ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK

27.10.2015 - 05.11.2015 Ekim 2015 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır. Adaylar, banka/ATM’den sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır.

Adaylar, sınava başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırmalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Genel Müdürlük sorumlu olmayacaktır. 2015 yılında sınav ücreti 130,00 TL (%18 KDV dâhil) olacaktır. Yapılan başvurular ve yatırılan sınav ücreti ilgili dönem için geçerlidir. Bir sonraki döneme devredilmez.

İş güvenliği uzmanlığı aday başvuru formu nasıl doldurulur?

-Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır.

-Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

-Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur.

-Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez.

-Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz.

-Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.

-ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; telefon, SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişimle ilgili alanların mutlaka güncel ve doğru bilgileri içermesi gerekmektedir

 -ADRES: KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, ADRES bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.

-SINAV MERKEZLERİ: Adaylar, başvuru süresince ais.osym.gov.tr adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde değişiklik yapabileceklerdir.

-Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan merkezini tercih etmelidir.

-BAŞVURU MERKEZİNDE YAPILACAK BAŞVURULAR Tüm Başvuru Merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri içinde alacaklardır. Başvuru işleminin yapılabilmesi için adayın başvuru merkezine şahsen gitmesi zorunludur.

-İNTERNET İLE BİREYSEL BAŞVURULAR Sınava bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda başvuru süresi içinde başvuru işlemlerini yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

-İnternet aracılığıyla bireysel başvuru başvurunun son gününde, saat 23.59’da sona erecektir.

DİKKAT: Başvuru işleminin yapılması için başvuru ekranında “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir.” açıklamasının mutlaka görülmesi ve sınav ücretinin yatırılması, aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

1 – İş sağlığı ve güvenliğinin tanımını yaparsak “ işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır” diyebiliriz.

2 - İş sağlığı ve güvenliği olgusu, Avrupa Birliği içerisinde de, 1980’li yıllardan itibaren ağırlıkla ele alınmaya başlanmıştır. Özellikle, 1989 yılında çıkarılan 89/391/EEC sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Direktifi, iş sağlığı ve güvenliği alanında çerçeve direktif olarak kabul edilmiş ve daha sonra bu çerçeve direktife dayanarak çok sayıda bireysel direktif çıkarılmıştır.

Genel anlamda yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının amaçlarını şöyle sıralayabiliriz;

a) Çalışanları Korumak

İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ana amacını oluşturur. Çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karsı koruyarak ruh ve beden bütünlüklerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

b) Üretim Güvenliğini Sağlamak

Bir işyerinde üretim güvenliğinin sağlanması beraberinde verimin artması sonucunu doğuracağından özellikle ekonomik açıdan önemlidir.

c) İşletme Güvenliğini Sağlamak

İşyerinde alınacak tedbirlerle, iş kazalarından veya güvensiz ve sağlıksız çalışma ortamından dolayı doğabilecek makine arızaları ve devre dışı kalmaları, patlama olayları, yangın gibi işletmeyi tehlikeye düşürebilecek durumlar ortadan kaldırılacağından işletme güvenliği sağlanmış olur.

Anlaşılacağı gibi iş sağlığı ve iş güvenliği çok yönlü bir çalışmayı gerektirir. Çalışmalar sırasında da tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik, iktisat, sosyoloji, psikoloji ve ergonomi gibi bilimlerden yararlanılır.

Çalışma alanı ise, tüm iş kollarını kapsar. Doğal olarak da her iş kolunda bazı farklılıklar gösterir.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusunda yapılan tüm çalışmalara rağmen, iş kazaları ve meslek hastalıklarının istenilen düzeye indirgenemediği tespit edilmiştir.

Meslek hastalıkları yeterli düzeyde tespit edilememekte ancak iş kazaları büyük oranda tespit edilebilmektedir.

Meydana gelen iş kazaları sonucu kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpması, zehirlenmeler, cilt hastalıkları, kırıklar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

İş sağlığı ve iş güvenliğini tek cümleyle özetleyecek olursak; “insan merkezli yaklaşımın adıdır” demek uygun olacaktır.
Bu haber tarihinde eklenmiştir.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.