Kira beyannamesi nedir? Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira beyannamesi sorgulama- Kira beyannamesi hesaplama

Her yıl toplanan vergilerden biri olan Kira beyannamesinde bildirim dönemi başladı. Ev sahipleri kira topladıkları meskenler başına devlete aldıkları ücret konusunda bilgi vermek zorundalar. İnternet üzerinden yapılabilecek başvurular sonucunda ne kadar vergi ödeyeceğiniz konusunda bilgi veriliyor. Peki kira beyannamesi nedir? Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira beyannamesi sorgulama nasıl yapılır? Kira beyannamesi hesaplama nasıl yapılır? İnternetten kira beyannamesi bildirimi yap (gib.gov.tr)

Kira beyannamesi nedir? Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira beyannamesi sorgulama- Kira beyannamesi hesaplama

Her yıl toplanan vergilerden biri olan Kira beyannamesinde bildirim dönemi başladı. Ev sahipleri kira topladıkları meskenler başına devlete aldıkları ücret konusunda bilgi vermek zorundalar. İnternet üzerinden yapılabilecek başvurular sonucunda ne kadar vergi ödeyeceğiniz konusunda bilgi veriliyor. Peki kira beyannamesi nedir? Kira beyannamesi için son gün ne zaman? Kira beyannamesi sorgulama nasıl yapılır? Kira beyannamesi hesaplama nasıl yapılır? İnternetten kira beyannamesi bildirimi yap (gib.gov.tr)

Gelir idaresi Başkanlığı internet sitesinden her yıl bildirimi yapılarak ödenen vergilerden biri olan kira beyannamesinde ev sahipleri kira aldıkları yerler için bildirim yapmaya başladı. Kira beyannamesi için son gün olarak belirlenen 25 Mart gününe kadar devam edecek olan bildirimler yapılmadığı takdirde cezalar vatandaşa yansıtılıp istisna hakkından muaf tutulacak.,

vergi beyannamesi 2016

MALİYE 2008'de köklü bir değişiklik yaptı. "Artık 'tüm işyeri kiraları' ve '500 TL üstü konut kiraları' bankadan veya PTT'den ödenecek" dedi. Kira Geliri Hesaplama 2016 Vergi Beyanı Maliye Ödeme Banka hesap hareketleri dışında ayrıca; tapu dairelerinden, elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinden, su idarelerinden (aboneliklerinden) beyan dışı kalan kira gelirlerinin tespitine yönelik veriler toplandı. Çatkapı denetimler de yapıldı. Maliyeci, kiracıya "ne kadar kira ödüyorsun?" diye sordu. Evsahibinin kira geliri Maliye'de görünmezken (veya düşük görünürken) kiracı "1.000 TL aylık kira ödüyorum" dediğinde, evsahiplerine yüklü cezalar gitti.

İSTİSNAYI KAYBETMEYİN
2008'den sonra Maliye radarını güçlendirdi, kira gelirinden dolayı beyanname veren kişi sayısı önce 1 milyonu, sonra 1.5 milyonu geçti. Kira kaynaklı vergi gelirleri her yıl katlanarak arttı... 2016 beyan dönemi de başladı... 2015'de elde edilen kira gelirleri için, Mart'ın 25'ine kadar gelir vergisi beyannamesi verilebilecek. Konu hassas... Beyannamesini süresinde vermeyip, Maliye'nin tespiti sonrası vergisini ödeyenler, yalnız vergi cezasına muhatap olmuyorlar ayrıca 3.600 TL'lik vergi istisnası avantajını da kaybediyor.

Öncelikle; beyanname vermeyecek olan evsahiplerinden başlayalım. 2015'de yıl boyunca 3.600 TL'ye kadar konut kirası elde edenler için beyan da yok, vergi de yok. 3.600 TL'nin üstünde konut kira geliri olanlar beyanname verecek. İkinci önemli konu, gider yöntemi... Götürü gider yöntemi mi? Gerçek gider yöntemi mi? Basitçe hesaplama şöyle; yıllık kira gelirinden, istisna ve gerçek/götürü gider düşülüyor, sonra vergi hesaplanıyor. Götürü giderde; (3.600 TL'lik istisna düşülmüş) kira gelirinin yüzde 25'i direkt (belgeye ihtiyaç duymadan) kira gelirinden düşülüp kalan tutarın üzerinden vergi hesaplanıyor. Götürü gider yöntemini seçenler; aşağıdaki tablodan, elde edilen yıllık kira tutarına göre ne kadar vergi ödeyeceğini görebilirler. Mülk sahiplerinin büyük çoğunluğu hem hesaplaması kolay olduğundan, hem de dönem içindeki gerçek gideri, götürü giderden (gelirin yüzde 25'inden) daha düşük tutarda olduğundan, götürü gideri tercih etmekte. Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl bu yöntemden vazgeçemiyorlar onu da belirtelim. Ödenecek vergi bir aylık kiraya denk gelmekte. Tablodan anlaşılacaktır. Aylık kira geliri 900 TL ile 1.500 TL arası olan konutlar için hesaplanan vergi, yaklaşık bir aylık kiraya denk gelmekte. Yani, bu aralıkta kira alanlar için 'bir yıllık kiranın bir aylığı devlete ödenecek' diyebiliriz.

GERÇEK GİDER YÖNTEMİ KİMLER İÇİN AVANTAJLI?
Yüzde 25 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olan evsahipleri gerçek gider yöntemini seçip daha az vergi ödeyebilirler. Ancak yüzde 25 götürü gider belgesiz olarak hesaplanıyorken, gerçek giderler belgeli olarak vergi hesabında dikkate alınabiliyor. Söz konusu belgeler 2020'nin sonuna kadar saklanarak, olası denetimde de ibraz edilmesi gerekiyor.

'Gerçek gider' kabul edilen kalemler

SON beş yılda konut alanlar konut bedelinin yüzde 5'ni gelirinden düşebiliyor. 2011 ve sonrasında konut alanlar (tek bir konutu için) bu hesabı yapabilir. (İşyeri kirasının vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.) Gayrimenkul satın alınırken alınan kredinin faizleri gelirden düşülebilir. Kira geliri elde ederken diğer taraftan kendisi de kira da oturanların ödedikleri kira bedelleri de hesaplamada gider (-) olarak dikkate alınabiliyor. Gelir Vergisi Kanunu'nun 74.ncü maddesinde sayılan diğer 'gerçek giderleri' de şöyle özetleyebiliriz: Amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları. MEBPERSONELLERİ.NET

kira beyannamesi 2016

Mart ayında olduğumuz şu günlerde kira gelirleri için beyan dönemi de başlamış oldu. Her yıl mart ayında ilgili vergi mükelleflerinin beyanname süreci başlıyor. 25 Mart'a kadar beyannamenizi süresinde vermeniz gerekiyor. Eğer süresiyi kaçırmazsanız hem ceza almaktan kurtulacak hem de 3.600 TL tutarındaki istisna indiriminden yararlanabileceksiniz.

Mülk sahiplerinin büyük çoğunluğu hem hesaplaması kolay olduğundan, hem de dönem içindeki gerçek gideri, götürü giderden (gelirin yüzde 25’inden) daha düşük tutarda olduğundan, götürü gideri tercih etmekte. Götürü gider yöntemini seçenler iki yıl bu yöntemden vazgeçemiyorlar onu da belirtelim. Ödenecek vergi bir aylık kiraya denk gelmekte. Aylık kira geliri 900 TL ile 1.500 TL arası olan konutlar için hesaplanan vergi, yaklaşık bir aylık kiraya denk gelmekte. Yani, bu aralıkta kira alanlar için ‘bir yıllık kiranın bir aylığı devlete ödenecek’ diyebiliriz.

Konut Kira Gelirinin Vergi Hesaplaması Şöyle;
Ödemeler Nereden Yapılacak?
Artık ‘tüm işyeri kiraları’ ve ‘500 TL üstü konut kiraları’ bankadan veya PTT’den ödenecek.

Hangi Harcamalar Gerçek Gider Sayılıyor?
Son beş yılda konut alanlar konut bedelinin yüzde 5’ni gelirinden düşebiliyor. 2011 ve sonrasında konut alanlar (tek bir konutu için) bu hesabı yapabilir. (İşyeri kirasının vergi hesabında, yüzde 5 giderden faydalanılamıyor.)  Gayrimenkul satın alınırken alınan kredinin faizleri gelirden düşülebilir.  Kira geliri elde ederken diğer taraftan kendisi de kira da oturanların ödedikleri kira bedelleri de hesaplamada gider (-) olarak dikkate alınabiliyor.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74.ncü maddesinde sayılan diğer ‘gerçek giderleri’ de şöyle özetleyebiliriz: Amortisman giderleri, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, idare giderleri, sigorta giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara katılma payları. ÜSKÜDAR SES

kira beyannamesi 2016

Gelir Vergisi Kanunu gereğince taşınmaz malını kiraya veren kimseler, vergi mükellefi oluyor. Kira gelir vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi için ödemelerden önce beyanname verilnesi gerekiyor.

Kira gelir vergisi beyannamesi 25 Mart'a kadar veriliyor. Ödemeler ise en son 31 Mart'a kadar yapılıyor. İstisna sınırının altındaki gelirler için vergi ödenmiyor. Ne kadar vergi ödeneceği, beyanname sürecinde seçilecek gider yöntemine göre hesaplanıyor. Yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenen bedel vergi olarak ödeniyor. Konut kira geliri elde eden kişilerin, yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının (2015 yılı için istisna tutarı 3.600 TL) altında kira geliri elde etmeleri halinde vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırması ve beyanname vermesi gerekmiyor.

Örnek: Bay (B), 2015 yılında meskenini aylık 270 TL'den kiraya vermiş ve yıllık 3.240 TL kira geliri elde etmiştir. Bu durumda elde edilen hasılat mesken istisna tutarı olan 3.600 TL'nin altında olduğundan beyan edilmeyecektir İstisna tutarının üzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde ise yıllık beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarının düşülmesi gerekmektedir.

Mesken istisnası uygulaması sadece konut olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler için söz konusudur. 2015 yılında 3.600 TL'nin altında mesken kira geliri olanlar yıllık beyanname vermeyecektir. Örneğin, konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır. İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz.(Bakınız Örnek 4)

Örnek 4: Ahmet YILDIRIM, 2015 yılında konut olarak kiraya verdiği dairesinden 30.000 TL ve işyeri olarak kiraya verdiği dairesinden ise 60.000 TL brüt kira geliri elde etmiştir. İşyeri için ödenen kira bedelleri üzerinden 12.000 TL tevkifat yapılmıştır. Beyana tabi başka geliri bulunmayan mükellef, götürü gider yöntemini seçmiştir.

Konut kira gelirinin istisnayı aşan tutarı ile işyeri kira geliri toplamı olan (26.400 + 60.000 =) 86.400 TL, 2015 yılı için beyan sınırı olan 29.000 TL'yi aştığı için, tevkifata tabi tutulmuş olan işyeri kira geliri de konut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. Konut ve işyeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır.

Mükellefin kira gelirine ilişkin gelir vergisi aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.
Konut Kira Geliri 30.000 TL
Vergiden İstisna Tutar 3.600 TL
Kalan 26.400 TL
İşyeri Kira Geliri 60.000 TL
Gayrisafi İrat Toplamı (26.400 + 60.000) 86.400 TL
%25 Götürü Gider (86.400 x %25) 21.600 TL
Vergiye Tabi Gelir (86.400 - 21.600) 64.800 TL
Hesaplanan Gelir Vergisi 14.866 TL
Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 12.000 TL
Ödenecek Gelir Vergisi 2.866 TL
Damga Vergisi 47,80 TL

Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar 3.600 TL'lik istisnadan yararlanamazlar. Ayrıca, 3.600 TL ve üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 2015 yılı için 106.000 TL aşanlar, 3.600 TL'lik istisnadan yararlanamazlar.

Örneğin, Bay (C), 2015 yılında, konut olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden 10.000 TL kira geliri, tamamı tevkif yoluyla vergilendirilmiş 30.000 TL işyeri kira geliri ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiştir. Bay (C)'nin elde etiği kira geliri için istisna uygulanıp uygulanmayacağı, 2015 yılı içerisinde elde ettiği gelir toplamının 106.000 TL'yi aşıp aşmadığına bakılarak tespit olunacaktır. Elde edilen gelir toplamının (10.000 + 30.000 + 90.000 = 130.000 TL) 2015 yılı bakımından belirlenen tutarı (106.000 TL) aşması nedeniyle, 10.000 TL'lik konut kira gelirine ilişkin olarak 3.600 TL'lik istisnadan faydalanılması mümkün olmayacaktır.

- Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, bu konuttan elde edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak için (2015 yılı için) 3.600 TL'lik istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

-Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her bir mirasçı istisnadan ayrı ayrı yararlanacaktır. Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.
Bu haber tarihinde eklenmiştir.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.